Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Bilim ve teknolojiye dayalı ekonomi hedefine ulaşmak için, yöneticilere ve çalışanlarına gerekli ileri yönetim teknikleri ve üretim teknolojileri ışığında kavram , yöntem, eğitim, danışmanlık, araştırma yayım ve yayın hizmetleri sağlamak.


Vizyonumuz
Türkiye'nin ulusal rekabet gücünü her alanda yükseltmeyi sağlayacak kavram, yöntem, eğitim, danışmanlık, araştırma yayım ve yayın hizmetlerinde öncülük etmek